Kính chào quý khách,

Nhằm phục vụ ngày một tốt hơn cho các khách hàng shared Hosting. Cập nhật các bản fixed từ nhà sản xuất phần cứng và kiểm tra, nâng cấp phần cứng. Chúng tôi gửi đến quý khách thông báo bảo trì máy chủ định kỳ để quý khách nắm rõ.

Nội dung bảo trì: Kiểm tra, nâng cấp về phần cứng máy chủ. Nâng cấp phần mềm phục vụ nhu cầu của khách hàng cho máy chủ (nếu có).

Thời gian bảo trì: Mỗi máy chủ cần thời gian khoảng 03h đến 12h tùy vào từng công việc cụ thể, thời gian bắt đầu từ 25/05 đến khi hoàn thành.

Các máy chủ ảnh hưởng: Tất cả các máy chủ Shared Hosting tại PowerNet. Cụ thể:

Máy chủ sv7154: Ngày 25/05/2013, 23h.
- Thời gian bảo trì: 03h.
- Nội dung bảo trì: Kiểm tra, cập nhật, không gây gián đoạn truy cập.
- Trạng thái hiện tại: Đã hoàn thành.

Máy chủ sv3057: Ngày 01/06/2013, 23h.
- Thời gian bảo trì: 12h.
- Nội dung bảo trì: Kiểm tra, cập nhật. Gián đoạn truy cập.
- Trạng thái hiện tại: Đã hoàn thành.

Máy chủ sv7199: Ngày 02/06/2013, 23h.
- Thời gian bảo trì: 03h.
- Nội dung bảo trì: Kiểm tra, cập nhật, không gây gián đoạn truy cập.
- Trạng thái hiện tại: Đã hoàn thành.

Máy chủ sv7209: Ngày 04/06/2013, 23h.
- Thời gian bảo trì: 06h.
- Nội dung bảo trì: Kiểm tra, cập nhật. Gián đoạn truy cập
- Trạng thái hiện tại: Đã hoàn thành.

Trong thời gian bảo trì, các tài khoản và website lưu trữ tại server có thể bị ảnh hưởng, vì vậy chúng tôi rất mong sự thông cảm và hợp tác của quý khách để quá trình bảo trì không có sai sót nào xảy ra.

Cập nhật lần cuối: 05/06/2013, 12h.

Trân trọng!

Tuesday, June 4, 2013

« Trở lại