Kính chào quý khách,

Vào lúc 06h30 ngày 05/05/2013, các kênh trung kế hướng Singapore bao gồm: Kênh 2.5G DNG-Singtel, 2x155M DNG-StarHub và 3xE1 DNG-Singtel (VPN NNI) bị sự cố đứt cáp quang biển.
Nguyên nhân: Do sự cố ở Segment 2 phân đoạn từ TUAS - SHTO trên hệ thống cáp quang biển cập bờ phía Singapore.
Mức độ ảnh hưởng: Suy giảm chất lượng truy cập internet quốc tế của khách hàng VNN Internet trực tiếp và gián đoạn dịch vụ của các khách hàng VPN MPLS hướng Singtel.
Thời gian dự kiến xử lý: Thời gian hoàn tất việc xử lý sự cố đứt cáp quang biển dự kiến khoảng 05 ngày. VDC 3 sẽ liên tục cập nhật thông tin xử lý để Quý Khách hàng được biết.

Trong thời gian đối tác xử lý sự cố, VDC 3 sẽ định tuyến lưu lượng kết nối quốc tế qua các hướng khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho Quý Khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết về sự cố, chúng tôi sẽ cập nhật tại đây. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, xin Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ cho vấn đề của quý khách.

Cập nhật 11/05/2013:
Tiếp theo thông báo về sự cố cáp quang biển SWM-3 vào lúc 06h30 ngày 05/05/2013, VDC3 xin gửi đến Quý Khách hàng thông tin cập nhật tiến trình xử lý cố như sau:

- Phân đoạn sự cố đang xử lý: phân đoạn cáp quang biển từ Singapore đi Trung Quốc.
- Mức độ ảnh hưởng: chất lượng truy cập Internet quốc tế của khách hàng VNN Internet trực tiếp và VPN quốc tế hướng kết nối đi Singapore và từ Singapore đi EU, US,...đôi lúc còn chậm. Tuy nhiên, các hướng kết nối quốc tế khác và truy nhập Internet trong nước vẫn ổn định.
- Thời gian khôi phục dự kiến: ngày 25/05/2013.

VDC sẽ liên tục cập nhật thông tin tiến trình xử lý để Quý Khách hàng được biết.

Trong thời gian đối tác xử lý sự cố, VDC sẽ định tuyến lưu lượng kết nối quốc tế qua các hướng khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho Quý Khách hàng.

Trân trọng!

Monday, May 6, 2013

« Trở lại