Kính chào quý khách,

Để nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì toàn diện cho server SV7219. Cụ thể về nội dung bảo trì như sau:
- Thời điểm bảo trì: 17h thứ 2 ngày 26/03/2012.
- Thời gian bảo trì: Dự kiến tối thiểu 03h, tối đa 24h
- IP Server: 222.255.167.219
- Nội dung bảo trì: Kiểm tra toàn diện máy chủ.
- Các khách hàng bị ảnh hưởng: Các tài khoản, website trên server SV7219

Qúy khách chú ý: Thời gian bảo trì chỉ là dự kiến và đó là thời gian tối đa, vì thế vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quá thời gian trên mà website quý khách vẫn chưa hoạt động trở lại.

Các website, tài khoản nằm trên các server khác vẫn hoạt động bình thường. Dự kiến trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra từng máy chủ trong hệ thống.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của PowerNet.Update:

18h 26/03/2012, Hiện tại vẫn chưa tiến hành vì có 01 website đang tổ chức sự kiện đã yêu cầu hoãn thời gian bảo trì.

19h 26/03/2012, Đang tiến hành bảo trì, quá trình này gây gián đoạn website của quý khách.

13h 27/03/2012, Bảo trì hoàn tất, vui lòng liên hệ cho chúng tôi nếu website quý khách vẫn chưa truy cập được.

Trân trọng!Monday, March 26, 2012

« Trở lại