Kính chào quý khách,

SV7154 là server mà PowerNet dùng để tài trợ cho tất cả các website miền đáp ứng điều kiện đặt ra, tuy nhiên trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều vi phạm quy định sử dụng bằng hình thức lách luật hoặc cố tình vi phạm. Điều này vô hình chung làm ảnh hưởng đến những website không vi phạm quy định và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến hệ thống. Bản thân chúng tôi không thể quản lý hết được dữ liệu cũng như hành động của webmaster đang sử dụng hosting. Vì thể PowerNet đã điều chỉnh lại và sẽ xử lý với những website vi phạm quy định sử dụng.

Nội dung điều chỉnh chỉ ảnh hưởng đến một số website có dấu hiệu vi phạm hoặc mã nguồn sử dụng không phù hợp với điều chỉnh này, nếu website quý khách bị ảnh hưởng vui lòng gửi phiếu hỗ trợ cho chúng tôi để được trợ giúp.

 

Trân trọng!Sunday, December 4, 2011

« Trở lại