Kính chào quý khách,

Dựa theo ICANN về chính sách tăng giá mới các đuôi tên miền Quốc tế trong một thời gian trước đây nhưng PowerNet chưa áp dụng và vẫn giữ nguyên đến hôm nay.

Kể từ ngày 06/08/2015 một số đuôi tên miền sẽ được tăng giá cụ thể như sau:
+ Các đuôi tên miền tăng giá: .net, .org, .info, .biz, .name, .us, .eu, .de, .es, .in, .ru, .nl, .pw
+ Các đuôi tên miền khác không nằm trong danh sách tăng giá vẫn được giữ nguyên giá cũ.
+ Việc tăng giá này sẽ áp dụng đối với các tác vụ: Đăng ký mới, Gia hạn, Chuyển tên miền

Vậy chúng tôi thông báo đến quý khách được biết và chủ động trong việc sử dụng tên miền của mình. Nếu quý khách cần thêm thông tin hoặc yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
Bảng giá mới được cập nhật tại: Đăng ký Tên miền

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của PowerNet.

Trân trọng!

Thursday, August 6, 2015

« Trở lại