VPS Windows Việt Nam Dòng VPS Windows Việt Nam có thể cài đặt Windows nói chung và bất kỳ hệ điều hành nào nói riêng. Bạn có thể tự do lựa chọn OS để phục vụ cho công việc.

Thông tin cấu hình

VPS Windows

VPS 1

313k/tháng Giá thường 363k
Đăng ký

Ưa chuộng

VPS 2

574k/tháng Giá thường 624k
Đăng ký

VPS 3

888k/tháng Giá thường 938k
Đăng ký

VPS 4

1.410k/tháng Regularly 1.460k
Đăng ký

VPS 5

2.037k/tháng Giá thường 2.087k
Đăng ký

CPU

1 Core

2 Core

2 Core

4 Core

4 Core

RAM

1 GB

2 GB

4 GB

6 GB

8 GB

Dung lượng

20 GB

40 GB

60 GB

100 GB

200 GB


313k/tháng Giá thường 363k
Đăng ký

574k/tháng Giá thường 624k
Đăng ký

888k/tháng Giá thường 938k
Đăng ký

1.140k/tháng Giá thường 1.160k
Đăng ký

2.037k/tháng Giá thường 2.087k
Đăng ký

Ưu điểm VPS

Tùy biến
cao
Không giới hạn
Băng thông
Mọi
Mã nguồn
Đảm bảo
99.9% Uptime
Dễ dàng
quản lý
Tùy chọn
Windows/Linux
IP
riêng
Cấu hình
Mạnh mẽ
Miễn phí
Chạy thử
Hỗ trợ
24/7/365

Ý kiến khách hàng

Các dịch vụ hữu ích