VPS Linux Việt Nam Hệ thống VPS Linux Việt Nam đặt tại Đà Nẵng giúp cân bằng khoảng cách vật lý, giảm thiểu độ trễ. Từ đó có thể nói chúng tôi là số 1 về địa lý cung cấp.

Thông tin cấu hình

VPS Linux

VPS 1

313k/tháng Giá thường 363k
Đăng ký

Ưa chuộng

VPS 2

574k/tháng Giá thường 624k
Đăng ký

VPS 3

992k/tháng Giá thường 1.042k
Đăng ký

VPS 4

1.515k/tháng Regularly 1.565k
Đăng ký

VPS 5

2.246k/tháng Giá thường 2.296k
Đăng ký

CPU

1 Core

2 Core

4 Core

6 Core

8 Core

RAM

1 GB

2 GB

4 GB

6 GB

8 GB

Dung lượng

20 GB

40 GB

60 GB

100 GB

200 GB


313k/tháng Giá thường 363k
Đăng ký

574k/tháng Giá thường 624k
Đăng ký

992k/tháng Giá thường 1.042k
Đăng ký

1.515k/tháng Giá thường 1.565k
Đăng ký

2.246k/tháng Giá thường 2.296k
Đăng ký

Ưu điểm VPS

Tùy biến
cao
Không giới hạn
Băng thông
Mọi
Mã nguồn
Đảm bảo
99.9% Uptime
Dễ dàng
quản lý
Tùy chọn
Windows/Linux
IP
riêng
Cấu hình
Mạnh mẽ
Miễn phí
Chạy thử
Hỗ trợ
24/7/365

Ý kiến khách hàng

Các dịch vụ hữu ích