VPS Việt Nam 200 Mbps là dòng máy chủ cực mạnh mẽ tại PowerNet giúp các khách hàng chuyên về game hoặc máy chủ xử lý tác vụ nặng. Đường mạng hỗ trợ từ 200Mbps đến 500 Mbps.

Chọn gói dịch vụ VPS như dưới đây hoặc tùy chọn cấu hình theo nhu cầu

BUSINESS SERVER

450,000 VND/tháng
Dành cho VPS cần tốc độ mạng cao
 • 2 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 20 GB DISK
 • Tốc độ mạng 200 Mbps
 • High Quality Network

GAME SERVER

2,600,000 VND/tháng
Dành cho các máy chủ Game
 • 8 Core CPU
 • 8 GB RAM
 • 100 GB DISK
 • Tốc độ mạng 500 Mbps
 • High Quality Network

TỰ CHỌN CẤU HÌNH

300,000/tháng
Tùy chọn cấu hình theo nhu cầu
 • Bắt đầu từ 1 Core CPU
 • Bắt đầu từ 1 GB RAM
 • Bắt đầu từ 20 GB DISK
 • Tốc độ mạng từ 200 Mbps
 • High Quality Network