VPS Việt Nam 200 Mbps VPS Việt Nam 200 Mbps là dòng máy chủ cực mạnh mẽ tại PowerNet giúp các khách hàng chuyên về game hoặc máy chủ xử lý tác vụ nặng. Phù hợp doanh nghiệp lớn.

Thông tin cấu hình

VPS Việt Nam 200 Mbps

VPS 1

522k/tháng Giá thường 572k
Đăng ký

Ưa chuộng

VPS 2

888k/tháng Giá thường 938k
Đăng ký

VPS 3

1.306k/tháng Giá thường 1.356k
Đăng ký

VPS 4

1.828k/tháng Regularly 1.878k
Đăng ký

VPS 5

2.351k/tháng Giá thường 2.401k
Đăng ký

CPU

1 Core

2 Core

4 Core

6 Core

8 Core

RAM

1 GB

2 GB

3 GB

4 GB

4 GB

Dung lượng

20 GB

40 GB

60 GB

100 GB

200 GB


522k/tháng Giá thường 572k
Đăng ký

888k/tháng Giá thường 938k
Đăng ký

1.306k/tháng Giá thường 1.356k
Đăng ký

1.828k/tháng Giá thường 1.878k
Đăng ký

2.351k/tháng Giá thường 2.401k
Đăng ký

Ưu điểm VPS

Tùy biến
cao
Không giới hạn
Băng thông
Mọi
Mã nguồn
Đảm bảo
99.9% Uptime
Dễ dàng
quản lý
Tùy chọn
Windows/Linux
IP
riêng
Cấu hình
Mạnh mẽ
Miễn phí
Chạy thử
Hỗ trợ
24/7/365

Ý kiến khách hàng

Các dịch vụ hữu ích