Widgets check số dư Đông Á Bank WHMCS

Đầu tiên bạn download code tại đây Đọc code và thay username và password của tài khoản đông á: $user = “3308929”; //so tai khoan, Vi du: 3308929$pass = “f2356148f6dc6bf14162ed2bb808521b”; //pass dang MD5, vi du: 3308929 Upload lên thư mục: whmcs/modules/widgets Active tại admin: admin/configadminroles.php, tick vào admin roles id của nhóm mà bạn muốn […]

Skin WHMCS – AdonLead

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của AdonLead, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh: Hướng dẫn sử […]

Skin WHMCS – ProvisonHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của ProvisonHost, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

Xử lý lỗi không thể kiểm tra tên miền ở WHMCS (fixed check domain WHMCS)

Nếu bạn không thể kiểm tra tên miền tại WHMCS được. Cần làm những bước sau: Kiểm tra đã đặt giá cho tên miền chưa? Kiểm tra đã tạo đuôi tên miền chưa? Kiểm tra server whois của tên miền? Kiểm tra PORT OUT 43 tại server. Server phải mở PORT OUT 43 thì mới […]

Skin WHMCS – USBilling

Giao diện này có màu trắng, hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Demo bằng hình ảnh: Hướng dẫn sử dụng: Bạn giải nén file ra sẽ thấy 01 thư mục có tên USBilling, ( Bạn có thể đổi tên thư mục nếu cần), up lên thư mục templates / của […]

Skin WHMCS – GiaiPhapHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của GiaiPhapHost, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

Skin WHMCS – SuperHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của SuperHost, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

Skin WHMCS – DotBlock

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của DotBlock, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

NganLuong Gateways – Tích hợp cổng thanh toán Ngân Lượng vào WHMCS

Hiện tại Ngân Lượng cũng cung cấp một bộ mã nguồn cho WHMCS. PowerNet có tham khảo tích hợp của Ngân lượng và hoàn thiện nhằm phù hợp nhất với mã nguồn và cấu trúc của WHMCS. Để tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến Ngân Lượng vào WHMCS, bạn làm theo các bước […]