Cẩm nang thuê VPS tại Việt Nam

Chào bạn, 1. VPS là gì? VPS chính là Virtual Private Server, là một máy chủ ảo được xây dựng từ một máy chủ hoặc một cụm hệ thống máy chủ vật lý thật. VPS chỉ sử dụng tài nguyên trên 1 máy chủ đơn lẻ nên sức mạnh của VPS chỉ giới hạn nhỏ […]

Tôi có truy cập từ xa nếu VPS bị mất kết nối mạng không?

Chắc chắn là được. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi giúp bạn hoặc bạn thông qua các công cụ được cung cấp khi kích hoạt dịch vụ, thông tin quản trị và liên kết (link) vào Website quản trị của máy chính. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy VPS của bạn ở mức […]

VPS Windows – Thiết lập chạy nhiều Website trên Xampp

Việc dùng VPS chạy Xampp luôn phổ biến. Tuy nhiên thông thường là chạy 1 website tại VPS đó.Dưới đây là hướng dẫn thiết lập chạy nhiều website trên Server hoặc VPS sử dụng xampp và windows. Đầu tiên, bạn cần xác định nơi lưu code của website, hiện tại mình lấy thư mục: D:Website […]