Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau: date Nó sẽ hiển thị kết quả ví dụ như sau: [root@powernet ~]# dateThu Mar 26 22:57:12 EDT 2015 Nếu thấy sự chênh lệch thời gian bạn sử dụng lệnh sau: mv /etc/localtime /etc/localtime.bkln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime […]

Google tuyên bố: Đừng mất thời gian với PageRank

Nhiều quản trị web vẫn còn quan tâm đến PageRank được hiển thị trên thanh công cụ của Google. Đó không phải là điều khôn ngoan nếu tập trung vào đó. Một vài ngày trước, Google công bố một báo cáo chính thức để làm rõ ràng rằng bạn nên tập trung vào những thứ […]

Thời gian tạm khóa tài khoản dịch vụ nếu quá hạn thanh toán

Khách hàng phải thanh toán đầy đủ phí để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Tại thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ, sẽ có 01 hóa đơn được hệ thống tạo ra vào trước đó 07 ngày. Thời gian thanh toán bắt đầu từ lúc hóa đơn được tạo ra đến […]

Thời gian cần thiết để thiết kế một website là bao lâu?

– Với website thông tin (giới thiệu Công ty, Tổ chức, Doanh nghiệp, …): thời gian cần thiết là 3 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng. – Với website Thương mại điện tử (Bán hàng trực tuyến, Cửa hàng, Điện thoại di động, …): thời gian cần thiết là 4 tuần kể từ […]

Thời gian Uptime là gì?

Thời gian uptime là thời gian server/ máy chủ hoạt động liên tục, không “chết máy”.Các nhà cung cấp dịch vụ hosting lớn trên thế giới đều có thời gian uptime 99 cho đến 100 phần trăm.Lượng uptime tốt nhất có thể có là 100%, nhưng vì lỗi/trục trặc có thể xảy ra, PowerNet đảm […]