Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau: date Nó sẽ hiển thị kết quả ví dụ như sau: [root@powernet ~]# dateThu Mar 26 22:57:12 EDT 2015 Nếu thấy sự chênh lệch thời gian bạn sử dụng lệnh sau: mv /etc/localtime /etc/localtime.bkln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime […]

Thay đổi tên và đường dẫn đến folder Admin trong joomla

Bạn muốn ‘đổi tên thư mục quản trị Joomla của bạn mà không cần phải sửa đổi bất kỳ code Joomla hoặc bạn không muốn phải sử dụng htpasswd để bảo vệ thư mục đó, bạn có thể đạt được điều đó theo cách sau. Điều này có thể giúp hạn chế vấn đề bảo […]

Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng làm việc

Kính chào quý khách, Do nhu cầu phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch với khách hàng và đối tác, Công ty TNHH PowerNet thông báo tới quý khách về việc chuyển văn phòng làm việc mới của Công ty như sau: Thay đổi […]

V/v thay đổi địa điểm văn phòng Công ty TNHH PowerNet

Kính chào quý khách, Do nhu cầu phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch với khách hàng và đối tác, Công ty TNHH PowerNet thông báo tới quý khách về việc chuyển văn phòng làm việc mới của Công ty như sau: Thay đổi […]

Thay đổi chính sách giá của tên miền Quốc tế và Đại lý tên miền Quốc tế

Kính chào quý khách, PowerNet vừa thay đổi chính sách giá của tên miền Quốc tế và chính sách giá dành cho đại lý. Do đó giá của một số đuôi tên miền quốc tế có sự thay đổi (tên miền Việt Nam giá không bị ảnh hưởng). Quý khách hãy kiểm tra lại giá […]