Skin WHMCS – AdonLead

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của AdonLead, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh: Hướng dẫn sử […]

Skin WHMCS – ProvisonHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của ProvisonHost, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

Skin WHMCS – USBilling

Giao diện này có màu trắng, hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Demo bằng hình ảnh: Hướng dẫn sử dụng: Bạn giải nén file ra sẽ thấy 01 thư mục có tên USBilling, ( Bạn có thể đổi tên thư mục nếu cần), up lên thư mục templates / của […]

Skin WHMCS – GiaiPhapHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của GiaiPhapHost, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

Skin WHMCS – SuperHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của SuperHost, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

Skin WHMCS – DotBlock

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của DotBlock, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

Skin WHMCS – Altushost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của Altushost, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]

Skin WHMCS – BufHosting

Giao diện này có màu xanh da trời, hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của BufHosting, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn. Một số chức năng gốc có thể đã bị xóa vì lý do trùng lặp và không hợp […]

Skin WHMCS – BeeHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của BeeHost, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn Demo bằng hình ảnh:   Hướng dẫn […]