Một sô lưu ý bảo mật cho website php sử dụng shared hosting linux

Ngày nay các ứng dụng web với mã nguồn mở phát triển rất mạnh, trong đó đặc biệt phổ biến là PHP – MySQL. Nhưng công nghệ phát triển đồng thời kéo theo những “tin tặc” trẻ luôn muốn khẳng định mình sau khi xem những hướng dẫn tấn công, khai thác lỗi đầy rẫy […]

Fix lỗi "Assigning the return value of new by reference is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 8Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/includes/dbconnect.php on line 4 Cách xử lý như sau, bạn hãy mở file lỗi ra, tìm đến dòng nó báo warning, […]

Fix lỗi "Function split() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function split() is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 25 Để khắc phục cảnh báo The function split() is deprecated, bạn thay split thành explode. Cấu trúc của explode cũng giống như split. Tuy nhiên, tốc độ thực thi của explode thì nhanh hơn rất nhiều và split […]

Fix lỗi "Function ereg() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/Xtremedia.php on line 366 Đây là thông báo hoặc phản đối khi code của bạn chạy trên server có PHP 5.3.xx. Ở bài viết này là chức năng ereg, đã không được hỗ trợ tại PHP 5.3.xx. Chức năng này được đánh […]

XenForo: PHP must not be running in safe_mode. Please ask your host to disable the PHP safe_mode setting.

Khi bạn tiến hành cài đặt XenForo hiện lên thông báo này: XenForo 1.1.2 – Errors The following errors occurred while verifying that your server can run XenForo: PHP must not be running in safe_mode. Please ask your host to disable the PHP safe_mode setting. The directory ../public_html/data must be writable. Please change the permissions […]

10 lưu ý bảo mật cho website php sử dụng shared hosting linux

Ngày nay các ứng dụng web với mã nguồn mở phát triển rất mạnh, trong đó đặc biệt phổ biến là PHP – MySQL. Nhưng công nghệ phát triển đồng thời kéo theo những “tin tặc” trẻ luôn muốn khẳng định mình sau khi xem những hướng dẫn tấn công, khai thác lỗi đầy rẫy […]