Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau: date Nó sẽ hiển thị kết quả ví dụ như sau: [root@powernet ~]# dateThu Mar 26 22:57:12 EDT 2015 Nếu thấy sự chênh lệch thời gian bạn sử dụng lệnh sau: mv /etc/localtime /etc/localtime.bkln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime […]

Một sô lưu ý bảo mật cho website php sử dụng shared hosting linux

Ngày nay các ứng dụng web với mã nguồn mở phát triển rất mạnh, trong đó đặc biệt phổ biến là PHP – MySQL. Nhưng công nghệ phát triển đồng thời kéo theo những “tin tặc” trẻ luôn muốn khẳng định mình sau khi xem những hướng dẫn tấn công, khai thác lỗi đầy rẫy […]

10 lưu ý bảo mật cho website php sử dụng shared hosting linux

Ngày nay các ứng dụng web với mã nguồn mở phát triển rất mạnh, trong đó đặc biệt phổ biến là PHP – MySQL. Nhưng công nghệ phát triển đồng thời kéo theo những “tin tặc” trẻ luôn muốn khẳng định mình sau khi xem những hướng dẫn tấn công, khai thác lỗi đầy rẫy […]

Cài đặt clamav (Chương trình anti virut miễn phí cho Linux)

Link download: http://www.clamav.net/download/sources Sau khi download về bạn phải giải nén ra: tar -xzvf clamav-x.y.z.tar.gz Trước khi cài đặt, chúng ta cần tạo group và user giành riêng cho phần mềm: # groupadd clamav  # useradd -g clamav -s /bin/false -c "Clam AntiVirus" clamav Giờ bắt đầu cài đặt, vào thư mục vừa mới giải nén […]

Sự khác biệt giữa các máy chủ Linux Hosting và Windows Hosting?

Tùy thuộc vào hệ điều hành đó đi với phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ các sản phẩm của Microsoft như ASP, MS Access, hoặc VBScript, sau đó Windows sẽ được lưu trữ tốt hơn. Hơn nữa, nếu bạn được thoải mái với IIS và không có thời gian […]

Cảnh báo về lỗ hổng bảo mật trên Linux: Shellshock

Kính chào quý khách, Trong thời gian vừa qua, Red Hat đã cảnh báo về một lỗi bảo mật nghiêm trọng ảnh hưởng đến rất nhiều hệ thống chạy trên nền tảng Unix và Linux: Centos, Ubuntu, …Lỗi bảo mật này còn được gọi là: “Shellshock”. Nó cho phép kẻ tấn công có thể có […]