NganLuong Gateways – Tích hợp cổng thanh toán Ngân Lượng vào WHMCS

Hiện tại Ngân Lượng cũng cung cấp một bộ mã nguồn cho WHMCS. PowerNet có tham khảo tích hợp của Ngân lượng và hoàn thiện nhằm phù hợp nhất với mã nguồn và cấu trúc của WHMCS. Để tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến Ngân Lượng vào WHMCS, bạn làm theo các bước […]

Baokim Gateways – Tích hợp cổng thanh toán Bảo Kim vào WHMCS

Hiện tại Bảo Kim cũng cung cấp mã nguồn thanh toán cho WHMCS. PowerNet có tham khảo tích hợp của Bảo Kim và hoàn thiện nhằm phù hợp nhất với mã nguồn và cấu trúc của WHMCS. Để tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến Bảo Kim vào WHMCS, bạn làm theo các bước […]