Cách chèn popup vào forum VBB đơn giản

Bạn đăng nhập vào AdminCP,   Sau đó vào: Styles & Templates > Chọn Edit Templates > Chọn 01 Templates cần sửa ( ở đây mình chọn Template: footer) Chèn vào đoạn code sau <script type=”text/javascript” >function addEvent(obj, eventName, func){ if (obj.attachEvent) { obj.attachEvent(“on” + eventName, func); } else if(obj.addEventListener) { obj.addEventListener(eventName, func, true); } […]

Upload avatar và đính kèm tại forum VBB (vBulletin) server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này: Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 735 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in [path]/includes/class_upload.php on line 370 Cách khắc phục như sau: Tại Forum , đăng nhập vào admincp, vào phần: Server Settings and Optimization Options […]

Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:   Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 735 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in [path]/includes/class_upload.php on line 370   Cách khắc phục như sau: Tại Forum, đăng nhập vào admincp, vào phần: Server Settings and Optimization […]