fix lỗi trắng trang do dis hàm scandir()

Vì lý do bảo mật nên các server powernet đã chặn hàm scandir() nên dẫn đến lỗi trắng trang của các site sử dụng theme wordpress có liên quan Cách fix : bạn tìm đến file functions.php trong folder theme bạn đang sử dụng,tìm đến if(!function_exists(“scandir”)){ Chúng ta bỏ câu lệnh này đi bằng cách […]

Fix lỗi "Assigning the return value of new by reference is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 8Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/includes/dbconnect.php on line 4 Cách xử lý như sau, bạn hãy mở file lỗi ra, tìm đến dòng nó báo warning, […]

Fix lỗi "Function split() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function split() is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 25 Để khắc phục cảnh báo The function split() is deprecated, bạn thay split thành explode. Cấu trúc của explode cũng giống như split. Tuy nhiên, tốc độ thực thi của explode thì nhanh hơn rất nhiều và split […]

Fix lỗi "Function ereg() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/Xtremedia.php on line 366 Đây là thông báo hoặc phản đối khi code của bạn chạy trên server có PHP 5.3.xx. Ở bài viết này là chức năng ereg, đã không được hỗ trợ tại PHP 5.3.xx. Chức năng này được đánh […]

Fix lỗi upload avatar Discuz

Chào các bạn. Một số hosting khi upload avatar trên mã nguồn Discuz thường bị lỗi “không thể upload avatar Error :0”   Bạn vào file manager của directadmin Chmod folder 000 của uc_server/data/avatar thành 777 và Reset Ower (nếu có) Bạn upload lại tất nhiên là nó vẫn báo lỗi như trên vì mỗi […]

Fix lỗi imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open joomla

Chào các bạn. Sau khi chuyển host cho joomla hoặc 1 số mã nguồn khác có thể dẫn đến lỗi "imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open" imagejpeg() : hàm này sẽ lấy file ảnh từ folder f cache của joomla (hoặc nơi mà bạn chứa file ảnh) Các bạn tìm đường dẫn đó và chmod thành […]

Fix lỗi đính kèm file Discuz

Chào các bạn.Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix lỗi attach file đính kèm trên hosting PowerNet Khi các bạn upload đính kèm nó sẽ hiện ra lỗi này Cách fix : Vào file manager của directadmin theo dường dẫn data/attachment/forum Tất cả folder này đều Chmod 777 nhé Chúng ta Reset […]