shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory

Khi bạn gặp lỗi này: shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory Khi tiến hành restart httpd, proftpd, … Việc cần làm là bạn hãy gõ cd và thử lại: [root@sv185 proftpd-1.3.4a]# service proftpd restart shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such […]

Khắc phục lỗi Joomla Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted

Đầu tiên, Bạn vào file configuration.php sửa những thông số sau: var $caching = ‘1’; thành  var $caching = ‘0’; var $cache_handler = ‘memcache’; thành var $cache_handler = ‘file’; Sau đó lưu lại. Tiếp theo, CHMOD thư mục cache và các thư mục con thành 777 Đăng nhập vào Administrator, Xóa cache (trong joomla administrator, […]