Đăng ký website vào Search Engine

Đây là công việc quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của 1 website Phần 1: Làm bằng tay (Manual Add Url)Khi thiết kế, xây dựng xong website, webmaster phải làm mọi cách để mọi người truy cập vào website. Có rất nhiều cách để mọi người biết đến website của bạn: quảng cáo […]