Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền

1. Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền: a. Các thông tin bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký – Số điện thoại. – Email liên hệ.   b.  Số điện thoại, số fax liên hệ: Tất cả các số điện thoại liên hệ […]

Việc backup dữ liệu và khôi phục dữ liệu như thế nào?

Toàn bộ website và dữ liệu của Khách hàng được backup hàng tuần (Shared Hosting & Reseller Hosting), mỗi 03 ngày (Business Hosting). Tuy nhiên, những dữ liệu này chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý của chúng tôi. Khách hàng có trách nhiệm tự sao lưu những dữ liệu của mình (hàng […]

VDC 3 khai trương trung tâm dữ liệu hiện đại nhất miền Trung

Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực 3 (VDC 3) thuộc Công ty Điện toán Truyền số liệu – đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT vừa khánh thành và đưa vào hoạt động trung tâm Dữ liệu (IDC). Đây là trung tâm IDC đầu tiên và duy nhất đạt chuẩn quốc […]