Lấy lại mật khẩu quản lý domain tại domaincp.powernet.vn

Nếu bạn quyên mật khẩu quản lý tên miền tại domaincp.powernet.vn thì có thể lấy lại bằng cách như sau :Vào link http://domaincp.powernet.vn/ chọn Forgot PasswordÔ đầu tiên để nguyên là CustomterÔ thứ 2 bạn điền email lúc đăng kí tên miền và chọn sent resetChúc bạn thành công

Hướng dẫn chuyển tên miền sang tài khoản khác tại domaincp.powernet.vn

Hướng dẫn cách chuyển tên miền tại PowerNet từ tài khoản này sang tài khoản khác tại domaincp.powernet.vn:1. Đăng nhập tại domaincp.powernet.vn (Nếu là khách hàng thì chọn role: Customer – Nếu quên mật khẩu hãy dùng chức năng quên mật khẩu).2. Khi đăng nhập xong hãy vào phần: List All Orders > Chọn tên […]