Khắc phục lỗi đăng nhập FTP bằng FileZilla

 Chào bạn, Khi đăng nhập bằng Filezilla gặp lỗi không kết nối được, chúng ta cần kiểm tra lại những nguyên nhân sau:1. Đăng nhập sai mật khẩu FTP (thường giống với mật khẩu Hosting – không có dấu cách)2. Không kết nối được đến server (bị server banned IP)3. Kết nối đến server với […]

Khắc phục sự cố: Your IP is blacklisted khi đăng nhập vào quản lý hosting

Your IP is blacklisted Nếu quý khách gặp trường hợp thông báo như thế này, có nghĩa là là IP của quý khách đã bị cấm truy cập vào quản lý hosting. Nguyên nhân là một trong những lý do dưới đây: 1. Quý khách đã điền sai mật khẩu. 2. Tài khoản của quý […]