Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền

1. Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền: a. Các thông tin bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký – Số điện thoại. – Email liên hệ.   b.  Số điện thoại, số fax liên hệ: Tất cả các số điện thoại liên hệ […]

Thủ tục đăng ký và gia hạn tên miền Việt Nam

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM Nguyên tắc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” Việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”.Tổ chức, […]

Domain/Tên miền Việt Nam đã đăng ký tại PowerNet, nay tôi muốn chuyển đi được không?

Hoàn toàn được.Bạn đến nơi muốn chuyển đến làm thủ tục, sau đó gửi quyết định chuyển tên miền cho PowerNet, chúng tôi sẽ xác nhận để bạn chuyển đi. Việc chuyển tên miền Việt Nam là hoàn toàn miễn phí và không cần phải gia hạn năm tiếp theo như tên miền Quốc Tế. […]

Đăng ký Cộng Tác Viên PowerNet như thế nào?

Cộng tác viên PowerNet giúp bạn kiếm thêm nhiều hơn thu nhập so với Hội viên PowerNet. Trước khi liên hệ đăng ký Cộng tác viên, bạn cần phải có điều kiện cần là Hội viên PowerNet hoạt động đạt hiệu quả. Trong khoảng thời gian bạn làm Hội viên PowerNet, chúng tôi sẽ xem […]

Thủ tục đăng ký và gia hạn tên miền Việt Nam

 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM Nguyên tắc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” Việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”. Tổ […]

Nguyên tắc căn bản trong đăng ký tên miền – domain

• Tên miền | domain không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org • Tên miền | domain chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-). • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền […]

Đăng ký website vào Search Engine

Đây là công việc quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của 1 website Phần 1: Làm bằng tay (Manual Add Url)Khi thiết kế, xây dựng xong website, webmaster phải làm mọi cách để mọi người truy cập vào website. Có rất nhiều cách để mọi người biết đến website của bạn: quảng cáo […]