Hướng dẫn giải nén file ZIP trong DirectAdmin Hosting

Chào bạn, Định dạng ZIP rất phổ biến trong việc sử dụng để nén file nhằm giúp người sử dụng thuận tiện hơn trong việc sử dụng như upload hoặc lưu trữ file. Đa số người dùng sử dụng hosting sau khi mua đều upload dữ liệu bằng FTP hoặc File Manager từng file một. […]