Tạo Sitemap Online cho website – công cụ xml-sitemaps.com

Website bạn chưa có sitemap, và bạn muốn tạo sitemap cho website của mình để các công cụ tìm kiếm có thể tìm kiếm dễ dàng hơn. "Sitemap XML" là gì? Bằng cách đặt một tập tin định dạng xml với bản đồ trang web trên máy chủ website của bạn, bạn cho phép các […]