Một số bảo mật cơ bản cho XenForo

1. Bảo mật với CHMOD Bạn theo hình dưới đây: Thư mục: public_html ( http://sv7154.powernet.vn:2222/CMD_FILE_MANAGER/domains/forum.powernet.vn/public_html) cũng nên Chmod thành 711 2. Bảo mật với .htaccess Việc sử dụng htaccess giúp hạn chế tối đa việc chèn Shell nếu có lỗi. Các thư mục sau: public_html/data , public_html/styles , public_html/js bạn up file .htaccess với nội […]

Các tên gọi Hosting cơ bản

1. Web Hosting Web Hosting  là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet […]