Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền

1. Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền: a. Các thông tin bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký – Số điện thoại. – Email liên hệ.   b.  Số điện thoại, số fax liên hệ: Tất cả các số điện thoại liên hệ […]

Cập nhật ngay lập tức dung lượng host với DirectAdmin

DirectAdmin có cơ chế tự động cập nhật lại dung lượng host mỗi 30′ một lần. Tuy nhiên, khách hàng có thể tự cập nhật, qua các bước sau: 1. Đăng nhập DirectAdmin với thông tin tài khoản hosting . 2. Nếu tài khoản hosting này host cho nhiều tên miền, bấm vào 1 tên […]