shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory

Khi bạn gặp lỗi này: shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory Khi tiến hành restart httpd, proftpd, … Việc cần làm là bạn hãy gõ cd và thử lại: [root@sv185 proftpd-1.3.4a]# service proftpd restart shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such […]

Cannot modify header information – headers already sent by

Khi phát sinh lỗi này: Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/cart.php:1) in /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/cart.php on line 10 Tức là lỗi ở code (mã nguồn) và không liên quan đến Server hay Hosting. Để khắc phục lỗi này. Bạn vui lòng đọc lại dòng 10 của file báo lỗi, […]