Thông báo về việc bảo dưỡng mạng lưới tại VDC 3

Kính chào quý khách, Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, VDC 3 có kế hoạch thực hiện bảo dưỡng hạ tầng hệ thống cung cấp dịch vụ vào ngày 02/08/2014. Để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến quý khách hàng, thời gian nâng cấp sẽ được thực hiện bắt đầu từ: […]