Hosting của tôi đang sử dụng quá nhiều băng thông! Có cách nào tiết kiệm không?

Trước tiên bạn cần cố gắng tối ưu hóa đồ họa trên trang web của bạn. Nhiều Gifs trông giống như màu sắc tốt với ít hơn, và nhiều JPEGs chỉ cần xem xét là tốt đẹp với một cấp độ nén cao hơn. NetMechanic cung cấp một hình ảnh tôi ưu hoa chương trình […]

Băng thông (Bandwidth) là gì?

Khái niệm Bandwidth (the width of a band of electromagnetic frequencies – dịch nôm na là độ rộng của một dải tần số điện từ ): đại diện cho tốc độ truyền dữ liệu của một đường truyền, hay chuyên môn một chút, là độ rộng (width) của một dải tần số mà các tín […]

Tặng thêm băng thông sử dụng cho các website vượt quá băng thông

Kính chào quý khách,   Trong thời gian từ 01/06/2012 đến 27/06/2012, chúng tôi nhận thấy có nhiều website bị tạm khoá do hết băng thông. Theo điều tra thì đây là tháng băng thông bị tăng đột biến chứ không phải là thường xuyên như các tháng trước. Vì thế, chúng tôi quyết định […]