VBB – Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây: Warning: xxx Unable to add cookies, header already sent File: xxxincludesclass_ core.php Line: xxx   Hoặc Warning : array_merge() [function.array-merge ]: Argument #1 is not an array in [path]/includes/init.php on line 313 Unable to add cookies, header already sent. File: /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/ebook/includes/class_core.php Line: 5554 Nếu gặp lỗi như vậy khi đang […]

Cannot modify header information – headers already sent by

Khi phát sinh lỗi này: Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/cart.php:1) in /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/cart.php on line 10 Tức là lỗi ở code (mã nguồn) và không liên quan đến Server hay Hosting. Để khắc phục lỗi này. Bạn vui lòng đọc lại dòng 10 của file báo lỗi, […]