Change password admin kloxo

Đối với kloxo bạn muốn forgot pass admin có 2 cách 1 : Vào cpanel của kloxo chọn forgot password điền username : admin và email admin lúc bạn setup kloxo 2 : vào ssh gõ lệnh sh /script/resetpassword master newpass (newpass thay bằng pass mới mà bạn muốn) Chúc các bạn thành công

Thay đổi tên và đường dẫn đến folder Admin trong joomla

Bạn muốn ‘đổi tên thư mục quản trị Joomla của bạn mà không cần phải sửa đổi bất kỳ code Joomla hoặc bạn không muốn phải sử dụng htpasswd để bảo vệ thư mục đó, bạn có thể đạt được điều đó theo cách sau. Điều này có thể giúp hạn chế vấn đề bảo […]