shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory

Khi bạn gặp lỗi này: shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory Khi tiến hành restart httpd, proftpd, … Việc cần làm là bạn hãy gõ cd và thử lại: [root@sv185 proftpd-1.3.4a]# service proftpd restart shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such […]