Nâng cấp hệ thống Server Shared Hosting từ PHP 5.2.17 lên PHP 5.3.19

Kính chào quý khách, Nhằm nâng cao khả năng tương thích và cập nhật các tính năng mới của PHP. PowerNet đã tiến hành nâng cấp hệ thống các server Hosting Shared cụ thể là nâng cấp PHP từ phiên bản 5.2.17 lên 5.3.19. Đây là việc nâng cấp mang tính cập nhật và phù […]