Fix lỗi "Assigning the return value of new by reference is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 8Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/includes/dbconnect.php on line 4 Cách xử lý như sau, bạn hãy mở file lỗi ra, tìm đến dòng nó báo warning, […]

Fix lỗi "Function split() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function split() is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 25 Để khắc phục cảnh báo The function split() is deprecated, bạn thay split thành explode. Cấu trúc của explode cũng giống như split. Tuy nhiên, tốc độ thực thi của explode thì nhanh hơn rất nhiều và split […]

Fix lỗi "Function ereg() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/Xtremedia.php on line 366 Đây là thông báo hoặc phản đối khi code của bạn chạy trên server có PHP 5.3.xx. Ở bài viết này là chức năng ereg, đã không được hỗ trợ tại PHP 5.3.xx. Chức năng này được đánh […]