Sự cố network tại VDC3 09/07/2014

Kính chào quý khách, Vào 17h30 ngày 09/07/2014, rất nhiều đường network tại Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực 3 – VDC3 đã gặp sự cố đột xuất dẫn đến rất nhiều máy chủ tại đây không thể truy cập được.Các máy chủ của PowerNet cùng với rất nhiều máy chủ của […]