VPS - MÁY CHỦ ẢO

(Chọn danh mục khác)

VPS LINUX VIỆT NAM
VPS WINDOWS VIỆT NAM
VPS ENTERPRISE VIỆT NAM
VPS LINUX NƯỚC NGOÀI
VPS LINUX VIỆT NAM
Số lượng core CPU
Tùy chọn cấu hình
Ram
Tùy chọn cấu hình
Ổ cứng
Tùy chọn cấu hình
IP mặc định
1
IP thêm
Tùy chọn cấu hình
Hệ điều hành hỗ trợ
Linux
MÁy chủ
DELL
Datacenter
VDC
Quản lý
Toàn quyền
Bắt đầu từ
300,000 VND
01 tháng


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và dùng thử.
VPS WINDOWS VIỆT NAM
Số lượng core CPU
Tùy chọn cấu hình
Ram
Tùy chọn cấu hình
Ổ cứng
Tùy chọn cấu hình
IP
Tùy chọn cấu hình
Hệ điều hành hỗ trợ
Windows, Linux
Máy chủ
DELL
Datacenter
VDC
Nền tảng ảo hóa
ESXi
Bắt đầu từ
300,000 VND
01 tháng


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
VPS ENTERPRISE VIỆT NAM
Số lượng core CPU
Tùy chọn cấu hình
Ram
Tùy chọn cấu hình
Ổ cứng
Tùy chọn cấu hình
IP
Tùy chọn cấu hình
Hệ điều hành hỗ trợ
Windows, Linux
Máy chủ
DELL
Datacenter
VNPT DATA Đà Nẵng
Nền tảng ảo hóa
ESXi
Bắt đầu từ
500,000 VND
01 tháng


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
VPS LINUX NƯỚC NGOÀI
Số lượng core CPU
Tùy chọn cấu hình
Ram
Tùy chọn cấu hình
Ổ cứng
Tùy chọn cấu hình
IP
01
Hệ điều hành hỗ trợ
Linux
Máy chủ
DELL
Datacenter
Tùy chọn địa điểm (US, CA)
Quản lý
Toàn quyền
Bắt đầu từ
150,000 VND
01 tháng


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và dùng thử, VPS nước ngoài là dịch vụ ra mắt vào tháng 05/2013.