POWER HOSTING

(Chọn danh mục khác)

POWER HOSTING BUILD
POWER HOSTING BUILD
Số tên miền/Domains
Tùy chọn/Optional
Dung lượng/Disk Space
Tùy chọn/Optional
Băng thông/Bandwidth (Tháng/Month)
Tùy chọn/Optional
Datacenter
VDC 3
Bắt đầu từ
27,000 VND
01 tháng
Đây là gói Hosting tùy chọn cấu hình, quý khách có thể tự chọn cấu hình theo đúng nhu cầu sử dụng, gói Hosting này có thể nâng cấp/hạ cấp trong tương lai nếu có nhu cầu khác. Quý khách vui lòng nhập tên miền của mình vào bước 2, báo giá chi tiết của từng loại cấu hình sẽ hiển thị ở bước 3.
This is the Configuration Options Hosting, you can manually choose the configuration according to the needs of use, this Hosting can upgrade/downgrade in the future if there are other needs. Please enter your domain name in step 2, detailed quote for each kind of configuration is displayed in step 3.