SOFTWARE LICSENSE

(Chọn danh mục khác)

CloudLinux License
PowerNet License
DirectAdmin License
WHMCS BAOKIM GATEWAYS
WHMCS NGANLUONG GATEWAYS
WHMCS PHONECARD GATEWAYS
CloudLinux License
300,000 VND
01 tháng
CloudLinux OS là hệ điều hành *nix thương mại đầu tiên được thiết kế để phục vụ chủ yếu dành cho các nhà cung cấp (HP) trong lĩnh vực dịch vụ hosting, lưu trữ website. Với việc sử dụng công nghệ LVE (Lightweight Virtual Environments) đã tạo ra một bước đột phá mới trong vấn đề quản lý tài nguyên máy chủ cũng như tài nguyên đối với từng tài khoản hosting trên máy chủ.
PowerNet License
12 tháng
100,000 VNĐ
100,000 VND
12 tháng
Bản quyền WHMCS do PowerNet cung cấp.
DirectAdmin License
06 tháng
600,000 VNĐ
12 tháng
600,000 VNĐ
600,000 VND
06 tháng
Bản quyền dành cho Server IP không phải của PowerNet.
WHMCS BAOKIM GATEWAYS
12 tháng
100,000 VNĐ
100,000 VND
12 tháng
Cổng thanh toán Bảo Kim, dùng cho WHMCS

* Hỗ trợ cập nhật bởi PowerNet
WHMCS NGANLUONG GATEWAYS
12 tháng
100,000 VNĐ
100,000 VND
12 tháng
Cổng thanh toán Ngân Lượng, dùng cho WHMCS

* Hỗ trợ cập nhật bởi PowerNet
WHMCS PHONECARD GATEWAYS
12 tháng
100,000 VNĐ
100,000 VND
12 tháng
Chức năng thanh toán qua Thẻ cào điện thoại tại Việt Nam như VinaPhone, MobiFone, Viettel, Gate, VTC. Sử dụng API của napngay.com, dùng cho WHMCS

* Hỗ trợ cập nhật bởi PowerNet