DỊCH VỤ GIA TĂNG

(Chọn danh mục khác)

SERVER MANAGEMENT - QUẢN TRỊ MÁY CHỦ
SERVER COLOCATION - CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ
SERVER MANAGEMENT - QUẢN TRỊ MÁY CHỦ
1,000,000 VND
01 tháng
Dịch vụ quản trị máy chủ theo yêu cầu
SERVER COLOCATION - CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ
Bắt đầu từ
1,690,000 VND
01 tháng
Thuê chổ đặt máy chủ tại Đà Nẵng, chúng tôi là đại lý của các trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng như VNPT, IID, VIETTELIDC, SPT,..
Cam kết giá tốt nhất