TÀI TRỢ - DÙNG THỬ

(Chọn danh mục khác)

TRIAL POWER HOSTING
TRIAL DE HOSTING
TÀI TRỢ HOSTING VIỆT NAM
TÀI TRỢ HOSTING NƯỚC NGOÀI
TÀI TRỢ VPS VIỆT NAM
TÀI TRỢ VPS NƯỚC NGOÀI
TRIAL POWER HOSTING
Số tên miền
1
Dung lượng
1 GB
Băng thông/tháng
20 GB
Các thông số khác
1
Thời gian dùng thử
30 ngày
Datacenter
VDC 3
0 VND
Miễn phí


Quý khách vui lòng đọc quy định và thông báo mới nhất tại HOSTING TRIAL - Dùng thử Hosting 30 ngày
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào.
TRIAL DE HOSTING
Số tên miền
1
Dung lượng
1 GB
Băng thông/tháng
Không giới hạn
Các thông số khác
Không giới hạn
Thời gian dùng thử
30 ngày
Datacenter
Đức
0 VND
Miễn phí


Quý khách vui lòng đọc quy định và thông báo mới nhất tại đây
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào.
TÀI TRỢ HOSTING VIỆT NAM
Số tên miền
1
Dung lượng
Không giới hạn
Băng thông/tháng
Không giới hạn
Máy chủ đặt tại
Việt Nam
Datacenter
VDC 3
0 VND
Miễn phí
Cần phải đồng ý và đáp ứng các yêu cầu để được nhận tài trợ
1. Đặt quảng cáo (text link và banner) và đặt popup của PowerNet.
2. Hoàn thành đăng ký sẽ tiến hành sử dụng hosting đúng mục đích và tuân thủ quy định tài trợ.
3. Đã đọc kỹ các quy định về tài trợ.


(Cập nhật 13/05/2012) PowerNet sẽ kiểm tra, xét duyệt và gửi thông tin tài khoản Hosting (nếu đạt yêu cầu tài trợ) trong vòng 24h sau khi hoàn thành đăng ký. Mọi đăng ký không đạt yêu cầu tài trợ, sai quy định cũng như cung cấp thông tin cá nhân không chính xác sẽ bị hủy bỏ, xóa khỏi hệ thống mà không thông báo trước.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tài nguyên dịch vụ cao hơn hoặc bất cứ thắc mắc nào liên quan.

TÀI TRỢ HOSTING NƯỚC NGOÀI
Số tên miền
1
Dung lượng
1 GB
Băng thông/tháng
Không giới hạn
Máy chủ đặt tại
Đức
Datacenter
Hetzner
0 VND
Miễn phí
Cần phải đồng ý và đáp ứng các yêu cầu để được nhận tài trợ
1. Đặt quảng cáo (text link và banner) của PowerNet.
2. Hoàn thành đăng ký sẽ tiến hành sử dụng hosting đúng mục đích và tuân thủ quy định tài trợ.
3. Đã đọc kỹ các quy định về tài trợ.


(Cập nhật 26/09/2013) PowerNet sẽ kiểm tra, xét duyệt và gửi thông tin tài khoản Hosting (nếu đạt yêu cầu tài trợ) trong vòng 24h sau khi hoàn thành đăng ký. Mọi đăng ký không đạt yêu cầu tài trợ, sai quy định cũng như cung cấp thông tin cá nhân không chính xác sẽ bị hủy bỏ, xóa khỏi hệ thống mà không thông báo trước.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tài nguyên dịch vụ cao hơn hoặc bất cứ thắc mắc nào liên quan.

TÀI TRỢ VPS VIỆT NAM
SỐ LƯỢNG CORE CPU
Theo nhu cầu
RAM
Theo nhu cầu
Ổ CỨNG
Theo nhu cầu
Datacenter
Theo nhu cầu
Thời gian tài trợ
Theo nhu cầu
Demo VPS control Panel - vpscp.powernet.vn

Username: powernetdemo, Password: powernetdemo
0 VND
Miễn phí
Cần phải đồng ý và đáp ứng các yêu cầu để được nhận tài trợ
1. Đặt quảng cáo (text link và banner) và đặt popup của PowerNet.
2. Hoàn thành đăng ký sẽ tiến hành sử dụng hosting đúng mục đích và tuân thủ quy định tài trợ.
3. Đã đọc kỹ các quy định về tài trợ.


(Cập nhật 13/05/2012) PowerNet sẽ kiểm tra, xét duyệt và gửi thông tin tài khoản Hosting (nếu đạt yêu cầu tài trợ) trong vòng 24h sau khi hoàn thành đăng ký. Mọi đăng ký không đạt yêu cầu tài trợ, sai quy định cũng như cung cấp thông tin cá nhân không chính xác sẽ bị hủy bỏ, xóa khỏi hệ thống mà không thông báo trước.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tài nguyên dịch vụ cao hơn hoặc bất cứ thắc mắc nào liên quan.

TÀI TRỢ VPS NƯỚC NGOÀI
SỐ LƯỢNG CORE CPU
Theo nhu cầu
RAM
Theo nhu cầu
Ổ CỨNG
Theo nhu cầu
Datacenter
Theo nhu cầu
Thời gian tài trợ
Theo nhu cầu
Demo VPS control Panel - vpscp.powernet.vn

Username: powernetdemo, Password: powernetdemo
0 VND
Miễn phí
Cần phải đồng ý và đáp ứng các yêu cầu để được nhận tài trợ
1. Đặt quảng cáo (text link và banner) và đặt popup của PowerNet.
2. Hoàn thành đăng ký sẽ tiến hành sử dụng hosting đúng mục đích và tuân thủ quy định tài trợ.
3. Đã đọc kỹ các quy định về tài trợ.


(Cập nhật 13/05/2012) PowerNet sẽ kiểm tra, xét duyệt và gửi thông tin tài khoản Hosting (nếu đạt yêu cầu tài trợ) trong vòng 24h sau khi hoàn thành đăng ký. Mọi đăng ký không đạt yêu cầu tài trợ, sai quy định cũng như cung cấp thông tin cá nhân không chính xác sẽ bị hủy bỏ, xóa khỏi hệ thống mà không thông báo trước.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tài nguyên dịch vụ cao hơn hoặc bất cứ thắc mắc nào liên quan.