Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau:
date
Nó sẽ hiển thị kết quả ví dụ như sau:
[root@powernet ~]# date
Thu Mar 26 22:57:12 EDT 2015
Nếu thấy sự chênh lệch thời gian bạn sử dụng lệnh sau:
mv /etc/localtime /etc/localtime.bk
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
Ví dụ như sau:
[root@powernet ~]# mv /etc/localtime /etc/localtime.bk
[root@powernet ~]# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
Múi giờ đang muốn thiết lập là Asia/Ho_Chi_Minh, hai lòng lệnh này không hiển thị kết quả trả về.
Để kiểm tra lại xem thời gian đã đúng chưa, ta sử dụng lệnh date.

Chúc bạn thành công.

Bài viết này có hữu ích?

30 Khách hàng đánh giá tốt (54 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Một số lệnh block ip server linux qua csf

Ví dụ IP cần block là: 1.2.3.41. Ban IP trong SSH: sử dụng server hay VPS đã cài CSF, do đó để...

Những vấn đề cần quan tâm khi muốn thuê 1 VPS

Khi có ý định thuê 1 VPS bạn cần chú ý đến những vấn đề sau :- Uptime - là thời gian máy chủ...

Hướng dẫn cài đặt webmin trên centos

Việc cài đặt webmin trên centos rất đơn giản: Để xem version bạn cần download tại...

Cài đặt clamav (Chương trình anti virut miễn phí cho Linux)

Link download: http://www.clamav.net/download/sources Sau khi download về bạn phải giải nén ra:...

Thay đổi pass root/admin của máy chủ Linux

1. Đăng nhập vào SSH bằng PuTTy hoặc phần mềm khác, login vào băng tài khoản root.2. Dùng lệnh...