Fix lỗi "Assigning the return value of new by reference is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này:
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 8
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/includes/dbconnect.php on line 4

Cách xử lý như sau, bạn hãy mở file lỗi ra, tìm đến dòng nó báo warning, ở đây là:
- index.php on line 8
- dbconnect.php on line 4
tìm dòng có cấu trúc như (thủ thuật: hãy tìm những dòng có ký tự "&"):
Code:
$tên_biến = & new abc;

Bạn bỏ kí tự "&" đi là hết lỗi thôi.
Chúc bạn thành công

Bài viết này có hữu ích?

141 Khách hàng đánh giá tốt (270 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Fix lỗi đính kèm 500 VBB file rar

Khi bạn download file đính kèm trong VBB như .rar hiển thị lỗi 500 trong VBB thì làm như sauLogin...

fix lỗi trắng trang do dis hàm scandir()

Vì lý do bảo mật nên các server powernet đã chặn hàm...

Fix lỗi "Function ereg() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function ereg() is deprecated in...

XenForo: PHP must not be running in safe_mode. Please ask your host to disable the PHP safe_mode setting.

Khi bạn tiến hành cài đặt XenForo hiện lên thông báo này: XenForo 1.1.2 - Errors The...

Unable to use passive mode

Nếu bạn gặp thông báo lỗi sau: JFTP::login: Unable to login JFTP: :write: Unable to...