Fix lỗi "Function split() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này:
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 25

Để khắc phục cảnh báo The function split() is deprecated, bạn thay split thành explode. Cấu trúc của explode cũng giống như split. Tuy nhiên, tốc độ thực thi của explode thì nhanh hơn rất nhiều và split không được hỗ trợ tại PHP 5.3.xx. Bạn chỉ cần mở file bị lỗi sửa hàm split() ==> explode().
Chúc bạn thành công

Bài viết này có hữu ích?

131 Khách hàng đánh giá tốt (261 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Những kinh nghiệm hay giúp bạn an toàn hơn khi sử dụng hosting

Với phương châm ưu tiên về Bảo mật, PowerNet nhận thấy mức độ tấn công các website tăng đột biến,...

Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access ./global.php in...

Hướng dẫn giải nén trên plesk

Trong plesk cpanel, bạn có thể giải các file nén bằng cách upload...

Khắc phục lỗi cài đặt Components trên joomla

Chào các bạn. Khi các bạn sử dụng mà nguồn trên joomla cài đặt hay chạy chức năng Components 1...

Khắc phục Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file

Nếu bạn gặp lỗi này: Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file...