Đổi Nameserver tên miền Việt Nam

Chào bạn,

Bạn muốn đổi Nameserver của tên miền Việt Nam, Có 02 cách để đổi:

Cách 1: Bạn đổi tại trang quản lý DNS Trung gian: dns.powernet.vn ( Tab Custom DNS)

Cách 2: Bạn đổi tại trang quản lý tên miền: Tên miền của tôi. Tại đây bạn có thể toàn quyền đổi nameserver bất cứ lúc nào và hoàn toàn tự động mà không cần liên hệ kỹ thuật hỗ trợ.

Đầu tiên bạn vào phần Tên Miền của tôi:

tên miền của tôi


Tiếp đó bạn vào Phần quản lý của tên miền bạn muốn đổi Nameserver:

quản lý tên miền

Tại tab này, bạn sẽ nhìn thấy DNS hiện tại của tên miền, bạn có 02 lựa chọn là sử dụng Nameserver mặc định, hoặc bạn có thể đổi sang một nameserver khác.

Chúc bạn thành công.

Bài viết này có hữu ích?

136 Khách hàng đánh giá tốt (256 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Cách lấy Authorize code để transfer domain quốc tế

Authorize code hay EPP code được sử dụng khi cần chuyển đổi tên miền giữa các nhà đăng ký tên...

Hướng dẫn chuyển tên miền sang tài khoản khác tại domaincp.powernet.vn

Hướng dẫn cách chuyển tên miền tại PowerNet từ tài khoản này sang tài khoản khác tại...

Lấy lại mật khẩu quản lý domain tại domaincp.powernet.vn

Nếu bạn quyên mật khẩu quản lý tên miền tại domaincp.powernet.vn thì...

Cách đổi mật khẩu quản lí domain tại powernet

Sau khi đăng kí domain tại powernet.vn Các bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập quản lí tại...

Cấu hình bản ghi SPF Record cho domain

SPF là gì Chúng ta được yêu cầu tạo SPF record (sender policy framework) cho domain của minh. SPF...