VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây:

Warning: xxx
Unable to add cookies, header already sent
File: xxx\includes\class_ core.php
Line: xxx

 

Hoặc

Warning : array_merge() [function.array-merge ]: Argument #1 is not an array in [path]/includes/init.php on line 313
Unable to add cookies, header already sent.
File: /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/ebook/includes/class_core.php
Line: 5554

Nếu gặp lỗi như vậy khi đang cài mod hay khi chuyển host... thì các bạn làm như sau
- Mở file config.php thêm vào sau dấu

define('DISABLE_HOOKS', true);

Câu lệnh này dùng để tắt tất cả các Mod đã cài hoặc mới cài.

- Nếu bạn mới cài một mod mới, sau khi tắt mod hãy kiểm tra lại module VBB mới cài đó

- Nếu bạn mới chuyển host, sau khi tắt mod kiểm tra lại những module đã cài

- Mở file bị báo lỗi init.php ( báo file nào sửa file đó - ở đây là dòng 313). Thử kiểm tra nội dùng dòng đó = notepad ++ sau đó Encoding --> Encode in ANSI --> Save.

Chúc bạn thành công

 

Bài viết này có hữu ích?

146 Khách hàng đánh giá tốt (280 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Nén và giải nén file .zip, .gz,... tại Power Hosting (DirectAdmin)

Để thực hiện việc nén ta làm như sau: Đăng nhập vào Hosting, phần Files Manager:...

Lỗi 403 - Forbidden

Lỗi 403 Forbidden là thông báo lỗi của server rằng tuy bạn có kết nối được với server nhưng từ...

Xenforo - Khắc phục "There was a problem uploading your file"

Khi bạn gặp lỗi này khi upload đính kèm vào forum: There was a...

Hướng dẫn Chmod an toàn cho website

1) CHMOD thư mục Public_html thành 710 thay vì mặc định là 750 việc này sẽ giúp bạn bảo vệ được...

Cách restore data với dung lượng lớn

  Hướng dẫn backup import data bằng sql dumper cho data có dung lượng lớn 1. Cài Đặt My Sql...