Hướng dẫn thiết lập DNS tại DNS Trung Gian

Bạn thiết lập như hình sau:

Thiết lập DNS

 

Nếu bạn muốn chạy subdomain mà không cần thêm từng giá trị, dùng hình sau:

Thêm subdomain

 

Ô màu đỏ(WWW), bạn nên để giá trị CNAME, CNAME về tên miền ( không có http:// và www.)

Ô màu tím (@), bạn trỏ về IP server

Chú ý cấu hình domain :

- Nếu Record Type là: A thì Address phải là địa chỉ IP, ví dụ: 222.255.167.167
- Nếu Record Type là: CNAME thì Address phải là tên miền , ví dụ: powernet.vn
- Nếu Record Type là: MX thì Host record phải là @ và Address phải là tên mail server, ví dụ: mail.powernet.vn
- Nếu Record Type là: URL Redirect/URL Frame thì Address phải là tên, ví dụ: http://powernet.vn
- Priority chỉ áp dụng cho Type là MX

Chú ý cấu hình email chuyển tiếp:

- Nếu sử dụng email chuyển tiếp thì MX domain phải trỏ đến địa chỉ: mail.powernet.vn
(Hướng dẫn: Hostname = @, Type = MX, Address = mail.powernet.vn)
- Nếu không muốn sử dụng email chuyển tiếp nữa bạn hãy cấu hình lại MX là địa chỉ mail server của bạn
(Hướng dẫn: Hostname = @, Type = MX, Address = mail.domaincuaban.com)

 

Chú ý khi thiết lập Email Google, bạn thêm các giá trị như trong hình:

Thiết lập Email Google

Trong đó các giá trị MX là phải điền, Giá trị mail ( CNAME) thì bạn có thể đổi tên, ví dụ mail.powernet.vn thì điền mail, còn muốn là webmail thì điền webmail

Chúc bạn thành công, lưu ý các giá trị khác cũng tương tự.

Bài viết này có hữu ích?

901 Khách hàng đánh giá tốt (1165 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Đổi Nameserver tại DomainCP của PowerNet

Chúng tôi thực hiện theo các bước sau, nhằm giúp hàng có thể quản lý tên miền đầy đủ tại...

Đổi Nameserver tên miền Việt Nam

Chào bạn,Bạn muốn đổi Nameserver của tên miền Việt Nam, Có 02 cách để đổi:Cách 1: Bạn đổi tại...

Lấy lại mật khẩu quản lý domain tại domaincp.powernet.vn

Nếu bạn quyên mật khẩu quản lý tên miền tại domaincp.powernet.vn thì...

Cách lấy Authorize code để transfer domain quốc tế

Authorize code hay EPP code được sử dụng khi cần chuyển đổi tên miền giữa các nhà đăng ký tên...

Cách đổi mật khẩu quản lí domain tại powernet

Sau khi đăng kí domain tại powernet.vn Các bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập quản lí tại...