Unable to create directory .../wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila)

Cách 1: Tại thư mục:  wp-content ( .../wp-content/) bạn tạo một thư mục con mang tên: uploads ( đường dẫn sẽ là: .../wp-content/uploads ) Chmod thành 777
Cách 2: Bạn có thể Chmod thư mục wp-content ( .../wp-content/) thành 777, đồng thời nếu đã có thư mục uploads ( .../wp-content/uploads)  thì cũng chmod thành 777

Lưu ý: Chmod 777 có thể dẫn đến nguy cơ bảo mật, vì thế nên bạn không sử dụng hãy chmod về lại 755

Bài viết này có hữu ích?

734 Khách hàng đánh giá tốt (996 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Xử lý Password must have both upper and lower case

Password must have both upper and lower case characters Với ý nghĩa dịch ra là: Mật khẩu phải...

Khắc phục sự cố: Your IP is blacklisted khi đăng nhập vào quản lý hosting

Your IP is blacklisted Nếu quý khách gặp trường hợp thông báo như thế này, có nghĩa là là IP của...

Xử lý Error Creat Database

Với mục đích bảo mật nên hệ thống của chúng tôi không chấp nhận mật khẩu database đơn giản. Bạn...

cách đổi domain (tên miền) directadmin

Cách đổi domain như sau :Đăng nhập vào hosting Directadmin chọn mục Domain...

Những kinh nghiệm hay giúp bạn an toàn hơn khi sử dụng hosting

Với phương châm ưu tiên về Bảo mật, PowerNet nhận thấy mức độ tấn công các website tăng đột biến,...