Unable to create directory .../wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila)

Cách 1: Tại thư mục:  wp-content ( .../wp-content/) bạn tạo một thư mục con mang tên: uploads ( đường dẫn sẽ là: .../wp-content/uploads ) Chmod thành 777
Cách 2: Bạn có thể Chmod thư mục wp-content ( .../wp-content/) thành 777, đồng thời nếu đã có thư mục uploads ( .../wp-content/uploads)  thì cũng chmod thành 777

Lưu ý: Chmod 777 có thể dẫn đến nguy cơ bảo mật, vì thế nên bạn không sử dụng hãy chmod về lại 755

Bài viết này có hữu ích?

736 Khách hàng đánh giá tốt (1001 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Những vấn đề cần quan tâm khi muốn thuê 1 hosting

Mình thấy nhiều bạn luôn thắc mắc các thông số kỹ thuật khi muốn thuê 1 hosting đặc biệt là...

Hướng dẫn nén và giải nén trên DirectAdmin

Chào bạn ! Có nhiều bạn thắc mắc làm cách nào để tạo file...

Hướng dẫn Chmod an toàn cho website

1) CHMOD thư mục Public_html thành 710 thay vì mặc định là 750 việc này sẽ giúp bạn bảo vệ được...

Cannot modify header information - headers already sent by

Khi phát sinh lỗi này: Warning: Cannot modify header information - headers already sent by...

Khắc phục lỗi đăng nhập FTP bằng FileZilla

 Chào bạn,Khi đăng nhập bằng Filezilla gặp lỗi không kết nối được, chúng ta cần kiểm tra lại...