Unable to create directory .../wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila)

Cách 1: Tại thư mục:  wp-content ( .../wp-content/) bạn tạo một thư mục con mang tên: uploads ( đường dẫn sẽ là: .../wp-content/uploads ) Chmod thành 777
Cách 2: Bạn có thể Chmod thư mục wp-content ( .../wp-content/) thành 777, đồng thời nếu đã có thư mục uploads ( .../wp-content/uploads)  thì cũng chmod thành 777

Lưu ý: Chmod 777 có thể dẫn đến nguy cơ bảo mật, vì thế nên bạn không sử dụng hãy chmod về lại 755

Bài viết này có hữu ích?

735 Khách hàng đánh giá tốt (999 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Hướng dẫn up file lên hosting bằng CuteFTP

Trước tiên bạn download phần mềm tại địa chỉ này. /dl.php?type=d&id=31Các bạn giải nén và...

Khắc phục Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file

Nếu bạn gặp lỗi này: Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file...

Hướng dẫn Chmod an toàn cho website

1) CHMOD thư mục Public_html thành 710 thay vì mặc định là 750 việc này sẽ giúp bạn bảo vệ được...

VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây: Warning: xxx Unable to add cookies, header already sent File:...

fix lỗi trắng trang do dis hàm scandir()

Vì lý do bảo mật nên các server powernet đã chặn hàm...